Projecten in de zorg

Alle interieurs die extra aandacht nodig hebben.
Woningen met aanpassingen of met meer voorzieningen als gebruikelijk.
Nieuwbouwprojecten voor mensen met een verstandelijke beperking.
Aanpassingen aan bestaande woningen zodat mensen langer met plezier thuis kunnen blijven wonen